Kingo Internet Services B.V. (Kamer van Koophandel: 57417075), verleent u hierbij toegang tot directautohuren.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kingo Internet Services B.V. spant zich in om de inhoud van directautohuren.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op directautohuren.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kingo Internet Services B.V.

In het bijzonder zijn alle prijzen op directautohuren.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op directautohuren.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kingo Internet Services B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kingo Internet Services B.V. en haar licentiegevers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kingo Internet Services B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Kingo Internet Services B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.